Euro Bell

Information

This article was written on 25 Aug 2016, and is filled under Affärer.

Immateriella eller fysiska tjänster?

En intressant utveckling senaste tiden är att tjänsteekonomin verkar ha delat sig. På ena sidan finns de traditionella fysiska tjänsterna så som att erbjuda reparationer av hus, bil och så vidare eller tillhandahållandet av dagligvaruhandel. Dessa är väldigt nationellt bundna och de drivs ofta främst inom landet. Trots att företaget bakom inte sällan är etablerat utomlands så kräver det personer på plats för att verksamheten ska kunna drivas.

I kontrast har vi vad vi kan kalla de immateriella tjänsterna. Det kan vara tillhandahållandet av webbhotell, domäntjänster, musik, rådgivning och liknande. Dessa är i jämförelse väldigt obundna när det kommer till plats. Oavsett om personen som utför dem är belägen i Sverige eller valfritt annat land så blir resultatet rimligtvis det samma. Om vi accepterar att detta är en skiljelinje som finns. Vad får då personer som sysslar med immateriella tjänster att stanna kvar i ett särskilt land? Kultur? Tradition? Det finns nog många olika anledningar. Men om deras intressen inte bevakas är risken stor att de helt enkelt flyttar sin verksamhet där den är som mest förmånlig att driva. Vad händer då med ett land som enbart har personer som sysslar fysiska tjänster? Förmodligen minskar såväl omsättning som socialt kapital.