Euro Bell

Information

This article was written on 13 Jan 2017, and is filled under Industri.

Traditionella banker och framtidens förväntningar

Ett särskilt dilemma som har uppstått, och i väldigt stor utsträckning påverkar Sverige och resten av Europa, är Europeiska Unionens höga krav på bankers kännedom om sina kunder och kundernas transaktioner. Vissa påstår att regleringen har blivit så omfattande att den numera är konkurrenshämmande till att det inte ens är möjligt att grunda företag liknande PayPal i det bankklimat som i nuläget råder i Europa. Anledning ska vara att den enkelhet som användare av liknande lösningar har kommit att förvänta sig inte går att realisera under de europeiska förutsättningarna.

Tittar man på de stora aktörerna, så som PayPal, Neteller och Payoneer är det ju lätt att se var tankarna kommer ifrån. Payoneer är etablerat i New York, USA. Neteller i i Douglas, Isle of Man och PayPal är som bekant ett amerikanskt företag med diverse lokala filalier. De svenska motsvarigheterna är helt enkelt inte ens aktuella på den internationella marknaden.

Det är nog dags för samtliga inblandade att ställa sig frågan om det verkligen är realistiskt att ställa så höga krav, samtidigt som man ser omvärlden gå om i både teknisk och ekonomisk kompetens. Hur framtiden utvecklar sig återstår att se.