Euro Bell

Information

This article was written on 20 Oct 2016, and is filled under Övrigt.

Hero Gaming

Konsumenters förväntningar

Ofta förväntar sig kunder nu för tiden något som bäst kan beskrivas som en helhetsupplevelse. Detta gäller inte bara leverantörer av tekniska lösningar och tjänster. Ett konkret exempel är att många ägare av de större butiker som är anslutna till ICA Gruppen har valt att göra varje Fredag till en sorts event. Utvecklingen har skett så successivt att många inte verkar reflektera över det. Handlar man i en sådan butik på en Fredag är det väldigt vanligt att man utöver det traditionella utbudet av varor även erbjuds smakprover på ett flertal stationer utspridda över butiken. Genom detta ger man kunderna en upplevelse av mervärde.

Mervärde på internet

Många företag som är etablerade på internet använder liknande lösningar. De som säljer produkter på internet har nu för tiden i stort sett alltid en ruta där man kan ange en rabattkod. Utan att kunderna nödvändigtvis är medvetna om detta ger detta en sorts social effekt. Rabattkoder kan publiceras på sociala medier av företaget själv och rabattsidor kan leta upp och publicera rabattkoder. För kunder ger det en känsla av mervärde och för företaget leder det ofta till omfattande reklam.

För företag som försöker slå sig in på en redan existerande marknad krävs det ofta däremot mer än att erbjuda events och rabattkoder. Ofta krävs att det tillförs något nytt till bordet. Många olika kreativa lösningar på detta har dykt upp. Vissa väljer att lansera tjänster som bygger på ett äldre koncept men tillför något som vidareutvecklar konceptet. Tittar vi på kasinobranschen så har Hero Gaming till synes valt att göra något nytt genom att kombinera kasino, fantasy och vad som kan anses vara mer traditionellt inriktad RPG (role playing game). Resultatet blir något som upplevs vara nytt och klassiskt på samma gång.

Idéer som är svåra att realisera

Vissa idéer är däremot svårare att lansera. Bitcoinföretag Safello försökte lansera en sorts motsvarighet till traditionella bankomater. Skillnaden var att man skulle ha möjligheten att göra transaktioner med bitcoins. Konceptet lyckades aldrig trots att de placerade ut automater i centrala Stockholm. Detta är ett exempel på hur en trend inte nödvändigtvis är lönsam bara för att den är omtalad. Bitcoin hade helt enkelt ett för begränsat användningsområde då det inte var en universellt accepterad valuta.

Nu är det väldigt populärt med mediarelaterade uppstarts. Trots att marknaden kan anses vara mättad med Spotify, Netflix och liknande är det många som försöker. Strömmande media upplevs onekligen ha en väldigt ljus framtid. Detta är intressant eftersom så väl Apple Music som Spotify dras med problem gällande ekonomisk omsättning. Många strömningstjänster har även varit tvungna att lägga ned då det har varit svårt att på pappret omsätta användare till faktiska tillgångar.

Eftersom det krävs väldigt mycket kapital för att komma igång med denna sortens företag är värderingen ofta synonym med vem som är villig att finansiera. Om en bank står bakom verksamheten får verksamheten även höga värderingar eftersom den då anses ha det kapital som krävs för att växa och utveckla. För de mindre bolagen är det däremot svårare. De får hoppas på att bli upptäckta i ett relativt tidig skede och på det sättet få in finansiärer.

Tyvärr blir det svårare och svårare att få sin idé finansierad. Detta beror mycket på att det i nuläget finns så många uppstarts att finansiärer har svårt att sålla ut och välja vilka de bör fokusera på. Kontakter har ofta blivit mer viktiga än själva idén. Det är en tråkig utveckling men bör inte hindra den som faktiskt tror på sin idé. Är man villig att satsa bör man därför fokusera den sortens företag som inte kräver allt för stora insatser i ett tidigt skede.